samenwerking

Het Heyerdahl College vindt het belangrijk een goed contact met ouders/verzorgers te onderhouden. Dit geeft de leerling de beste kans om zich te ontwikkelen. Ouders/verzorgers zijn immers de expert als het over de leerling gaat. Tijdens de schoolloopbaan van de leerling heeft de school daarom de hulp van de ouders/verzorgers nodig.

Het Heyerdahl College streeft naar een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers. Informatieavonden en OPP gesprekken zijn de momenten wanneer ouders/verzorgers met de mentor kan overleggen. We verwachten van de ouders/verzorgers dat ze op de informatieavonden aanwezig zijn. Twee keer per jaar wordt tijdens de OPP gesprekken het Ontwikkelingsperspectief plan (OPP) van de leerling besproken. Hierin staan de voortgang, ontwikkeling en doelen van de leerling omschreven. Ouders/verzorgers die graag een gesprek met de school willen, kunnen altijd contact opnemen. De school zal ook contact met ouders opnemen als dat nodig is. De mentor is hierbij de eerste contactpersoon.

Footer midden

Kluiverboom 1b

9732 KZ GRONINGEN

Footer rechts

T 050 321 05 25

E info.heyerdahlcollege@o2g2.nl