leerlingenraad

Op het Heyerdahl College houdt de leerlingenraad zich bezig met onderwerpen die de leerlingen belangrijk vinden op school.

De leerlingenraad komt, als een vertegenwoordiging van leerlingen, ongeveer één keer per twee weken bij elkaar om met elkaar allerlei leerling zaken te bespreken. De leerlingenraad kan bijvoorbeeld voorstellen doen over de aankleding van de school, de inhoud van de (keuze)lessen en door hen gewenste schoolactiviteiten. Een docent begeleidt de leerlingenraad. De leerlingenraad bespreekt hun ideeën met de schoolleiding.

Footer midden

Kluiverboom 1b

9732 KZ GRONINGEN

Footer rechts

T 050 321 05 25

E info.heyerdahlcollege@o2g2.nl