Het Heyerdahl College maakt deel uit van het Samenwerkingsverband VO Groningen. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden basisondersteuning aan leerlingen. Deze basisondersteuning betreft een gezamenlijke afspraak over de basiskwaliteit op het gebied van ondersteuning aan leerlingen.

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Dit betekent dat het Heyerdahl College verantwoordelijk is om voor elke aangemelde leerling een passende onderwijsplek te realiseren. Als de school niet kan voorzien in de behoeften van de leerling, dan wordt in overleg met de ouders uitgezocht welke school binnen het samenwerkingsverband dat wel kan. Een passend onderwijsaanbod houdt dus in dat onderwijs en ondersteuning moet aansluiten op de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden binnen de school en de wensen van de ouders. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden aan welke leerlingen het Heyerdahl College een passende onderwijsplek kan bieden. Het SOP vindt u op onze website.

Meer informatie over Passend Onderwijs en het Samenwerkingsverband kunt u vinden door op dit document te klikken

Footer midden

Kluiverboom 1b

9732 KZ GRONINGEN

Footer rechts

T 050 321 05 25

E info.heyerdahlcollege@o2g2.nl