Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van het Heyerdahl College denkt en praat mee over het beleid van de school. Hierbij valt te denken aan de kwaliteit van het onderwijs, communicatie, veiligheid, financiën en andere onderwerpen. De MR vergadert gemiddeld 6 keer per schooljaar.

Ouders en leerkrachten praten in de MR samen over het onderwijs op het Heyerdahl College. De plannen van het bestuur en de plannen voor het onderwijs worden besproken. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders/verzorgers. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en ouders/verzorgers zijn welkom deze bij te wonen. De MR is te bereiken op het mailadres: mr.heyerdahlcollege@o2g2.nl.

 

Footer midden

Kluiverboom 1b

9732 KZ GRONINGEN

Footer rechts

T 050 321 05 25

E info.heyerdahlcollege@o2g2.nl