Ons onderwijs

Het Heyerdahl College is een openbare school waar alle leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs welkom zijn. Het Heyerdahl College gaat uit van de mogelijkheden, talenten en ambities van leerlingen. Het motto van het Heyerdahl College is daarom ook: ontdek wat je kunt!   

Op het Heyerdahl College volgen de leerlingen verschillende lessen. De theorielessen die op het Heyerdahl College worden gegeven zijn:  Nederlands, Rekenen, Engels en Burgerschap. Daarnaast zijn ook Sova (sociale vaardigheden), creatief en ICT een vast onderdeel van het lesprogramma.

Tevens krijgen de leerlingen sectorvakken aangeboden, dit zijn:

  • Algemene Techniek (hout, metaal, fietstechniek, schilderen, metselen, straten maken)
  • Dienstverlening en Zorg (uiterlijke verzorging en schoonmaak)
  • Horeca, Voeding en Voedingsindustrie (koken, brood en banket, serveren)
  • Groenvoorziening en Dierverzorging (groentetuin, plantenverzorging en groenonderhoud)
  • Retail en Logistiek (magazijn, reproductie, detailhandel)

Het Heyerdahl College heeft het onderwijs op school verdeeld in drie fasen, elke fase duurt 2 jaar (zie afbeelding). Alle leerlingen, van 12 tot 18 jaar, doorlopen deze fasen. Ze doen dat allemaal in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Maatwerk is hierbij erg belangrijk. De eerste fase wordt ook wel de oriëntatiefase genoemd. In deze fase krijgen de leerlingen alle vakken aangeboden zodat ze kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en kunnen. In de tweede fase zullen de leerlingen hier keuzes in moeten maken. Vandaar dat de tweede fase ook wel de verdiepende fase wordt genoemd. De derde fase is de specialisatie fase waarbij de leerlingen hun specialisatie en uitstroomrichting hebben bepaald waarbij één sectorvak centraal staat.

Meer informatie over ons onderwijs kunt u vinden in onze schoolgids.

afbeelding

Footer midden

Kluiverboom 1b

9732 KZ GRONINGEN

Footer rechts

T 050 321 05 25

E info.heyerdahlcollege@o2g2.nl