Praktijkleren

Het Heyerdahl College werkt volgens de route Praktijkleren, een methode die jongeren uit het praktijkonderwijs helpt bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt.

 

De route Praktijkleren zorgt ervoor dat de leerlingen zich goed oriënteren op hun loopbaan, een passende opleiding krijgen en dat ze begeleid worden bij het vinden en houden van een werkplek. Door te werken met Praktijkleren zorgt het Heyerdahl College voor een reëel perspectief op werk en een passend traject in de overgang van school naar werk. Een perspectief dat aansluit bij de mogelijkheden van de leerling én van de werkgever. Daarom is een realistisch beeld van werk en de werkprocessen die daarbij horen zeer belangrijk. Bij de sectorvakken en stages staan de werkprocessen centraal: deze komen voort uit de doelstellingen vanuit de kwalificatiedossiers van het MBO. Ook wordt er tijdens alle lessen aandacht besteed aan de werknemersvaardigheden.

Figuur 1: Praktijkleren schematisch weergegeven

Het Heyerdahl College werkt methodisch aan het aanleren van deze kennis, vaardigheden en houdingen. En verzilvert in de stage behaalde resultaten in de vorm van branche-erkende Praktijkverklaringen, waarin staat welke MBO-werkprocessen de leerling in de praktijk beheerst. Zo worden leerlingen optimaal voorbereid op een toekomstige baan en/of mogelijke vervolgopleiding.

Het Heyerdahl College kiest bewust voor deze manier van werken en leren in de praktijk, omdat hierdoor onze leerlingen beter aansluiten bij de eisen van het bedrijfsleven doordat ze worden getraind door de branche zelf!!

afbeelding

Footer midden

Kluiverboom 1b

9732 KZ GRONINGEN

Footer rechts

T 050 321 05 25

E info.heyerdahlcollege@o2g2.nl