stage

Stagelopen is een goede manier voor de leerling om in het werkveld te ontdekken en ervaren welke werkzaamheden ze interessant en leuk vinden. Bovendien kunnen de leerlingen tijdens de stage het geleerde op school in de praktijk laten zien.

Stages zijn een verplicht onderdeel van het schoolprogramma op het Heyerdahl College. In het tweede jaar starten de leerlingen met de interne stages op school. Vanaf het derde jaar starten de externe stages buiten school. In overleg met de leerling en ouders/verzorgers zoekt de mentor een stageplaats die zo veel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en interesses van de leerling.

Een stage moet minimaal 6 weken worden gevolgd om een volledig beeld te kunnen vormen. De mentor begeleidt de leerlingen gedurende de hele stageperiode. De stages zijn een heel belangrijk middel om na de schoolperiode werk te vinden. Naast dat werkprocessen (vakgerichte vaardigheden) tijdens de stages belangrijk zijn, gaat het bij het stagelopen ook om de basis werknemersvaardigheden, zoals op tijd komen, omgaan met collega’s, iemand netjes te woord staan, behulpzaam zijn en goed samenwerken.

Europese subsidie voor de arbeidstoeleiding van onze leerlingen

De gemeente Groningen heeft voor de scholen in de regio subsidie aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds voor de arbeidstoeleiding van leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs.

Ook het Heyerdahl College krijgt een deel van deze subsidie. Dit wordt bij ons op school ingezet om de stap van school naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. Zo valt te denken aan aanvullende stagebegeleiding, aanbieden van branchegerichte cursussen, zoals VCA of een Keuken assistent (KAS) opleiding  en/of extra investering in praktijklessen.

afbeelding

Footer midden

Kluiverboom 1b

9732 KZ GRONINGEN

Footer rechts

T 050 321 05 25

E info.heyerdahlcollege@o2g2.nl