Nieuwsbrief 2 - oktober 2022

maandag 31 oktober 2022

De nieuwsbrief van oktober kunt u hier vinden. Deze is ook gemaild naar de ouders/verzorgers. Heeft u deze niet ontvangen, kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.

Footer midden

Kluiverboom 1b

9732 KZ GRONINGEN

Footer rechts

T 050 321 05 25

E info.heyerdahlcollege@o2g2.nl