Onze leerlingen doen  interne stages in de school en externe stages buiten de school. De stages buiten de school noemen we ook wel oriënterende stages omdat leerlingen ontdekken en ervaren welke werkzaamheden ze interessant en leuk vinden. Leerlingen gaan gedurende de tweede fase verschillende oriënterende stages volgen om zoveel mogelijk ervaringen op te doen. Een stage dient minimaal zes weken te worden gevolgd, omdat er dan een volledig beeld van de stageplek kan worden gevormd. Het vervolg van de oriënterende stage is de specialisatie stage, die kan leiden tot een plaatsingsstage.
De oriënterende stage, externe stage en plaatsingsstage zijn stages buiten de school.

Alle stageleerlingen krijgen een stagecoach; De stagecoach zoekt in overleg met ouders en leerling een geschikte stageplaats. Een plek die zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en interesses van de leerlingen en de gekozen richting. De stagecoach begeleidt de leerlingen gedurende de hele stageperiode. De stages zijn een heel belangrijk middel om na de schoolperiode werk te vinden. Tijdens de stage leren leerlingen om in praktijk te brengen wat zij op school hebben geleerd. Naast vakgerichte vaardigheden gaat het bijvoorbeeld om op tijd komen, omgaan met collega’s, iemand netjes te woord staan, behulpzaam zijn en goed samenwerken. De leerlingen houden een stagewerkboek bij. Gedurende het laatste stagejaar krijgen de leerlingen geen praktijklessen meer. De stage komt dan in de plaats van de praktijklessen en is gericht op het vinden van werk.

De soorten stage bedrijven zijn erg divers. Een aantal voorbeelden: ziekenhuizen, kinderboerderijen, horecabedrijven, groenvoorziening, kinderdagverblijven, technische bedrijven, supermarkten, kledingzaken en kringloopbedrijven.

 

 

afbeelding