Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van het Heyerdahl College denkt en praat mee over het beleid van de school. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders.

 

‚ÄčLeerlingenraad 

De leerlingenraad komt, als een vertegenwoordiging van leerlingen, ongeveer één keer per twee weken bij elkaar om met elkaar allerlei leerling zaken te bespreken. De leerlingenraad kan bijvoorbeeld voorstellen doen over de aankleding van de school, de inhoud van de (keuze)lessen en door hen gewenste schoolactiviteiten. Een docent begeleidt de leerlingenraad. De leerlingenraad bespreekt hun ideeën met de schoolleiding.

 

 

afbeelding