logo

stage

Stagelopen is een goede manier voor de leerling om in het werkveld te ontdekken en ervaren welke werkzaamheden ze interessant en leuk vinden. Bovendien kunnen de leerlingen tijdens de stage het geleerde op school in de praktijk laten zien.

Stages zijn een verplicht onderdeel van het schoolprogramma op het Heyerdahl College. In het tweede jaar starten de leerlingen met de interne stages op school. Vanaf het derde jaar starten de externe stages buiten school. In overleg met de leerling en ouders/verzorgers zoekt de mentor een stageplaats die zo veel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en interesses van de leerling.

Een stage moet minimaal 6 weken worden gevolgd om een volledig beeld te kunnen vormen. De mentor begeleidt de leerlingen gedurende de hele stageperiode. De stages zijn een heel belangrijk middel om na de schoolperiode werk te vinden. Naast dat werkprocessen (vakgerichte vaardigheden) tijdens de stages belangrijk zijn, gaat het bij het stagelopen ook om de basis werknemersvaardigheden, zoals op tijd komen, omgaan met collega’s, iemand netjes te woord staan, behulpzaam zijn en goed samenwerken.

Footer midden

Kluiverboom 1b

9732 KZ GRONINGEN

Footer rechts

T 050 321 05 25

E info.heyerdahlcollege@o2g2.nl