Hoe werkt het Heyerdahl College?

Drie fasen

Het Heyerdahl College heeft het onderwijs op school verdeeld in drie fasen. Alle leerlingen, van 12 tot 18 jaar, doorlopen deze fasen. Ze doen dat allemaal in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Voor de theoretische vakken wordt gebruik gemaakt van de methodes Deviant en StruX, speciaal ontwikkeld voor leerlingen in het praktijkonderwijs.                     

Fase 1 – Oriëntatie

We werken in de eerste fase op een dusdanige wijze dat de stap van de basisschool naar onze school een hele kleine is. Elke leerling in fase 1 heeft een vaste mentor, een vast rooster, een vaste stamgroep en er is veel structuur en ondersteuning. Deze eerste fase duurt twee schooljaren. Er is veel tijd en aandacht voor de theorievakken; Nederlands, Rekenen, ICT en Burgerschap. Daarnaast krijgen de leerlingen een breed aanbod aan praktijkvakken. Zo kunnen de leerlingen ervaren en ontdekken waar ze goed in zijn en welke richting het best bij ze past. Tijdens deze twee schooljaren is er ook veel aandacht voor sociale vaardigheden onder andere door middel van rollenspelen, coaching-gesprekken en mentorlessen.

In het tweede leerjaar doen alle leerlingen een interne stage in de school. Daarnaast gaan ze bedrijven bezoeken om werkplekken te leren kennen en krijgen ze lessen van gastdocenten uit het bedrijfsleven. Onze leerlingen krijgen zo alle mogelijkheden om verschillende werkplekken te leren kennen. Aan het einde van fase 1 kiezen de leerlingen drie praktijkvakken waarin ze zich verder willen verdiepen. Deze keuzes worden in overleg met de mentor, de ondersteuning, de leerling en ouders gemaakt.

 

Fase 2  - Verdieping

In de tweede fase verdiepen de leerlingen zich in de gekozen praktijkvakken. De leerlingen krijgen een meer  individueel lesrooster aangepast op deze keuzes. De theorievakken worden wel met de eigen klas gevolgd. Leerlingen leren in fase 2 meer over beroepen en werk door de interne- en externe stages en door de stagebegeleidingsuren. De praktijkvakken worden in de tweede fase steeds meer gericht op beroepsgericht leren (leren voor een beroep). Dit staat in het Ontwikkelingsperspectief plan (OPP) van de leerling. De leerling kan branchegerichte (BORIS) certificaten halen. Ook kan de leerling verder leren in dit beroep, met een cursus of opleiding in de derde fase. Aan het einde van de tweede fase kiezen de leerlingen hun specialisatie richting.

 

Fase 3 - Specialisatie         

In de derde fase bereiden de leerlingen zich voor op het verlaten van het Heyerdahl College. De derde fase duurt ongeveer twee jaar. Dit hangt van de ontwikkeling van de leerling af. De leerling gaat in de derde fase op plaatsingsstage in het beroep waar hij of zij voor heeft gekozen. Dit kan ook de werkplek van de leerling worden. In de derde fase worden verschillende branchegerichte cursussen aangeboden, zoals; VCA, vorkheftruckrijbewijs en Schoonmaak in de Groothuishouding. Leerlingen die een cursus willen doen, zijn 16 jaar of ouder. De cursus heeft direct te maken met het werk van de externe stage. De cursus wordt onafhankelijk getoetst.

 

Nazorg

Een succesvolle leerloopbaan eindigt niet op het Heyerdahl College. Daarom biedt de school leerlingen die het praktijkonderwijs verlaten nog twee jaar nazorg aan. En volgt de school hoe het met de leerling gaat bij de werkgever of in het vervolgonderwijs. Het Heyerdahl College begeleidt de schoolverlaters hierbij en voorziet de ouders van advies en hulp indien nodig.

 

Boris

Boris is een aanpak die jongeren uit het Praktijkonderwijs helpt bij het vinden van een stage en/of arbeidsplek. Het Heyerdahl College onderscheidt zich van de andere scholen van praktijkonderwijs door de BORIS-lijn aan te bieden. Door de BORIS aanpak krijgen onze leerlingen de kans om praktische deelcertificaten vanuit het MBO te halen. Deze certificaten zijn landelijk erkend door verschillende branche organisaties en vergroten de kans op een werkplek. Het Heyerdahl College werkt op dit gebied nauw samen met de gemeente Groningen. BORIS bereidt onze leerlingen voor op participatie in brede zin: in de maatschappij en/of in het arbeidsproces, ieder naar eigen vermogen.

afbeelding
afbeelding afbeelding