logo

Boris

Het Heyerdahl College werkt met de Boris-aanpak, een methode die jongeren uit het praktijkonderwijs helpt bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt.

 

Door te werken met Boris zorgt het Heyerdahl College voor een reëel perspectief op werk en een passend traject in de overgang van school naar werk. Een perspectief dat aansluit bij de mogelijkheden van de leerling én van de werkgever. Daarom is een realistisch beeld van werk en de werkprocessen zeer belangrijk. Op het Heyerdahl College wordt er bij alle lessen gewerkt aan de werknemersvaardigheden. Bij de praktijklessen en stages staan de werkprocessen centraal. Het Heyerdahl College werkt methodisch aan het aanleren van deze kennis, vaardigheden en houding, en verzilvert behaalde resultaten in de vorm van branche-erkende Praktijkverklaringen waarmee leerlingen in het bedrijfsleven aan de slag kunnen gaan. Hiermee wordt de kans op het vinden van werk groter!

 

Het Heyerdahl College kiest bewust voor deze manier van leren en werken. Boris beschrijft wat onze leerlingen aankunnen in een taal die het bedrijfsleven verstaat. Boris geeft aan wat onze leerlingen kunnen. Daarmee is Boris een meerwaarde voor onze leerlingen. En sluiten onze leerlingen beter aan bij de eisen van het bedrijfsleven.

afbeelding

Footer midden

Kluiverboom 1b

9732 KZ GRONINGEN

Footer rechts

T 050 321 05 25

E info.heyerdahlcollege@o2g2.nl